Chính sách đổi trả

  1. Các trường hợp bảo hành/ Đổi trả

Tất cả các sản phẩm được mua từ khautrangkhanhan.com sẽ được hỗ trợ đổi trả, bảo hành nếu lỗi thuộc về bên kỹ thuật sản xuất.

Đối với sản phẩm bảo hành/ hỗ trợ, khách hàng sẽ trực tiếp liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất.

Nếu lỗi xảy ra trong quá trình vận chuyển, khách hàng vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để công ty làm việc với bên vận chuyển và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.